Norges akilleshæl blottlegges, bt.no

Ståle Ulriksen, forsker på Sjøkrigsskolen

Det er mye godt å si om Forsvarssjefens fagmilitære råd, som ble lagt frem i oktober. Der pekes det ærlig på mange av de svakhetene det norske Forsvaret sliter med i dag.

For første gang på lenge erkjennes det at Forsvaret trenger mye mer folk, både for å få til en ordentlig beredskap med kort reaksjonstid og for å få til utholdenhet og seighet.

Det aller beste med det fagmilitære rådet er at det viser tydelig hvilken risiko regjeringen og Stortinget tar ved å legge seg på et lavt budsjettnivå. Den største svakheten er den manglende forståelse av Norges militære geografi og hvilken strategisk betydning den har både for Norge og stormaktene rundt oss. Läs artikel