Nato-medlemskap hotar svensk industri, di.se

[…] Nato-medlemskapet är en annan stor förändring som Per Högselius dock ser kan få stor inverkan på näringslivet.

”Svensk industri har ofta tjänat på att Sverige har haft en image utomlands som ett litet, ofarligt land med goda förbindelser med alla andra länder i princip. Frågan är vad som händer när Sverige blir ett Natoland bland andra. Det är faktiskt en risk.”

Olof Ejermo lyfter samtidigt fram fortsatta framtida fördelar för Sveriges och svensk industris möjligheter även de kommande decennierna.

”Sverige kommer att fortsätta vara ett elexporterande land, det är en konkurrensfördel vi har. Det ligger väl i linje med i vad som understödjer framtidens industrier.” Läs artikel