Nasjonalt forsvar i balanse, dn.no

Tomas Beck, oberst, prosjektleder i Hæren mot 2040

Det viktigste er at det finnes flere sannsynlige scenarioer der Norge må klare seg uten eller med begrenset alliert støtte. Å fokusere utelukkende på antall drepte, da dette bare er et parameter for å kategorisere hva et massivt angrep kan innebære, blir å skape en skinndebatt som tar fokus vekk fra essensen. […]

Vår hovedkonklusjon er at et nasjonalt forsvar med intern balanse mellom land, sjø, luft og cyber, i samspill med alliansen, er det eneste som sikrer norske myndigheter nødvendig handlefrihet. Dette er også den løsningen som best forhindrer krig, viser vår hovedanalyse. Og kommer krigen, taper vi alle. Läs artikel