Mats Fält: Vårt främmande grannland, svensktidskrift.se

De flesta svenskars kunskaper om Finland har betydande luckor. Vi vet att vi under många hundra år var ett rike och att vårt östra broderland var inblandat i andra världskriget. Många har däremot inte klart för sig hur dramatiska åren efter självständigheten 1917 faktiskt var.

Finland var 1918-20 ett Eldorado för lycksökare, krigsentreprenörer och galenpannor – även svenska sådana. Regeringen försökte efter bästa förmåga balansera inhemska och internationella intressen – med förhoppningen att kunna undvika att den unga republikens historia skulle få ett både blodigt och snöpligt slut.

Den som vill få en bild av konflikterna rekommenderas läsning av Aapo Roselius och Oula Silvennoinens bok ”Finlands okända krig – Finska och Skandinaviska Frikårer i Baltikum och Ryssland 1918-1920” (Lind & Co, 2021). Författarna ger en bred bild av både konflikternas bakgrund och utveckling och de ofta skrämmande exempel på amatörmässighet och övervåld som präglade många av episoderna. Läs presentationen