Mårten Schultz: Sorgligt om en effekt blir att europeiska länder putinifieras, svd.se

[…] Om man granskar de sanktioner som har införts finns det flera åtgärder som längre fram – om nu våra demokratier och rättighetssystem överlever kriget – riskerar att betraktas som otillåtna vid framtida prövningar i domstol. Ett av de tydligaste exemplen är det beslut som fattades av EU:s råd om att förhindra att vissa ryska kanaler kan sändas inom EU. Den svenska myndigheten PTS informerar på sin hemsida om att EU-förordningen gäller direkt även i Sverige. Men myndigheten säger inget om hur detta skaver mot yttrandefrihetsgrundlagen. Regeringen har inte uttalat sig. Det har knappt varit någon debatt om saken. Det förvånar.

Det finns goda skäl för att stå upp för vår yttrandefrihetstradition även nu. Ryssland har återkommande visat att man tar lätt på fri- och rättigheter, särskilt yttrandefriheten. Invasionen av Ukraina utgör den mest omfattande människorättskränkningen i modern europeisk historia. Det vore sorgligt om en effekt av denna blev att andra europeiska länder putinifierades. Läs artikel