Marinen och flygvapnet övar ytstrid tillsammans, forsvarsmakten.se

De senaste dagarna har enheter ur Tredje och Fjärde sjöstridsflottiljen tillsammans med stridsflyg och helikoptrar från Flygvapnet övat i södra Östersjön på att tillsammans bekämpa en kvalificerad motståndare till sjöss. […]

En av utmaningarna är att hitta motståndaren bland all annan trafik där ute till sjöss utan att röja sitt eget läge. Särskilt svårt blir det om de fientliga fartygen inte sänder radar eller bara sänder radar sparsamt.

Förutom ytstrid har luftförsvar varit i fokus. Östersjön är ett ganska litet hav där hotet från flygstridskrafter ständigt är närvarande och trots att Visbykorvetterna har ett bra skydd måste handgreppen och rutinerna tränas. John Theander avslutar:

– Särskilt viktigt är att besättningarna tränar på att hantera hot från exempelvis andra fartyg och flyg samtidigt då det är en naturlig del vid mötet med en kvalificerad motståndare. Vi har sedan flera år tillbaka övat intensivt på detta och är duktiga men vi måste fortsätta hålla uppe vår kompetens. Läs pressmeddelande