Låt oss få en debatt om rikets yttre säkerhet, sla.se

Per Blomquist, ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Som partipolitiskt oberoende och debattör av Sveriges säkerhets- och försvarspolitik, ett lands viktigaste fråga, kan jag dela hyllningarna till en kvinnlig statsminister. Vi behöver en förändring. Intresse krävs i denna viktiga fråga.

Magdalena Andersson har dock begått ett allvarligt fel då hon behöll Peter Hultqvist som försvarsminister. Han har inbjudit till krig på svensk mark genom värdlandsavtalet. Detta avtal är inte tidsbegränsat och ger möjlighet till militär närvaro för USA/Nato på svenskt territorium. Det är omöjligt för antagonisten Ryssland att godta USA där om krig skulle utbryta. I fred triggar detta avtal och Hultqvists handlande till krig eftersom det ökar en redan hög spänning mellan USA och Ryssland. Läs artikel