Låt inte Erdogan styra svenska nyheter, tu.se

Den 16 november kan riksdagen besluta om en ändring i grundlagen som kan få stora konsekvenser för den journalistiska granskningen av Sveriges deltagande i internationella samarbeten som Nato, EU och FN. I förlängningen hotas alla medborgares rätt till information och själva demokratin.

Lagförslaget handlar om utlandsspioneri, men riskerar att få en återhållande effekt på visselblåsare och andra viktiga källor för granskande journalister. Journalisterna själva och de medier de arbetar för skulle också kunna känna sig tvingade att välja att inte publicera viktig information för allmänheten.

Lagförslaget lades fram av en enmansutredning redan 2017, efter en beställning av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Den påföljande lagrådsremissen resulterade senare i en proposition i slutet av förra året av den dåvarande regeringskoalitionen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

En grundlagsändring ska röstas igenom i riksdagen två gånger under två olika mandatperioder. I april röstade alla riksdagspartier utom Liberalerna och Vänsterpartiet för den föreslagna lagändringen.

Om lagändringen nästa vecka röstas igenom en andra gång skulle det allvarligt begränsa yttrandefriheten. Då införs ett nytt yttrandefrihetsbrott inom ett område där insynen är som viktigast, vid internationella insatser av Sverige. Läs artikel