Kristdemokraterna

Sverige kan inte självt trygga vår säkerhet i en situation där våra gränser och intressen hotas av en militär stormakt. Sverige är beroende av samarbete med andra. Därför vill vi verka för en förutsättningslös parlamentarisk utredning om för- och nackdelar med ett svenskt medlemskap i NATO.  (Vår politik, kd:s hemsida 2014)