Kampflyvalget i Sveits, forsvaretsforum.no

Oddmund H. Hammerstad, statssekretær i Forsvarsdepartementet

Sveits kjenner vi som en stat med «orden i papirene». Sveitsiske byråkrater og bankfolk har renommé (eller skal vi si rykte?) for å være like dyktige til å husholdere med statens egne ressurser som til å gjemme unna utlendingers inntekter og formuer som ønskes unndratt hjemlig beskatning.

Det er derfor med en viss undring man kan lese i det amerikanske «Breaking Defense» at sveitserne har valgt det amerikanske kampflyet F-35A med en begrunnelse som vil måtte få USAs forsvarsdepartement, Kongressens forsvarskomiteer og riksrevisjonen Government Accountability Office, GAO)til å sperre opp øynene og raskt gå i tenkeboks. […]

GAO kom nylig med en knusende rapport om tingenes tilstand, som revisjonen sier er uakseptabel og ikke bærekraftig. Et lite lyspunkt i all elendigheten kom i en fersk melding fra Pentagon om at antall store feil i F-35 er synkende, uten at det røpes hvilke feil det dreier seg om, og hvilke store feil som gjenstår. Men det er da noe . . .[…]

Det er naturlig å tenke tilbake på beslutningsprosess her hos oss i 2008. Da Lockheed Martin skjønte at regjeringspartiet SV hadde pris som eneste kriterium for valg av kampfly, la selskapets forhandlere seg elegant rett under den regjeringsgaranterte prisen på den svenske konkurrenten, JAS Gripen.

Det gikk ikke lang tid før prisen på F-35 gikk i været, og de gallopperende driftskostnader kan våre forhandlere umulig ha tatt høyde for å verne oss mot i kjøpskontrakten. De nye flyene – de første tre ankom Ørlandet flyplass i 2017, og vi har ennå ikke mottatt alle 52 – har allerede i dokumentet «Fremtidige Anskaffeler i Forsvarset (FAF 2021)» blitt skrevet inn med et oppgraderingsbehov på 4-6 milliarder kroner allerede om få år – før vi har mottatt alle flyene! Läs artikel