Justitieministeriet kommer inte att återuppta utlämningsärenden på Turkiets begäran: ”Besluten är slutgiltiga”, aamulehti.fi

Ett beslut som fattats enligt utlämningslagen kan enligt departementet inte överklagas.

Justitieministeriet  har inte för avsikt att inleda de sex utlämningsärenden som Finland avvisat och som Turkiet har begärt att ska omvärderas.

”De sex utlämningsframställningarna i fråga har behandlats i enlighet med de skyldigheter som finns i finsk lag och internationella överenskommelser. Ärenden är lösta och besluten är slutgiltiga”, skriver specialexpert Sonja Varpasuo från Justitiedepartementets internationella rättshjälpsenhet i sitt mejlsvar till HS. […]

STT rapporterade på torsdagen att Turkiet har bett Finland att omvärdera sex utlämningsförfrågningar som Finland tidigare hade avslagit under sommaren. Dessutom har Turkiet lämnat in en ny begäran om utlämning till Finland i augusti.

Den nya utlämningsbegäran i fråga är relaterad till ett fall där Turkiet tidigare har lämnat in en begäran om utlämning. Saken är dock ännu inte löst. Det är alltså inte ett helt nytt fall. Läs artikel