Jag är nu än mer övertygad om att Natoprocessen bär fröet till något farligt, dn.se

Björn Wiman, kulturredaktör

För egen del har jag vid ett antal tillfällen, både privat och offentligt, luftat min motvilja mot den svenska ansökan som nu är ett faktum. Har jag ändrat mig nu? frågar någon med en triumfatorisk underton. Snarare tvärtom. Den nationella yra som utbrutit gör mig ännu mer övertygad om att denna process i sig bär fröet till något farligt. Faktum kvarstår: trots den massiva kampanj som de senaste månaderna släppts lös över den mediala och politiska offentligheten har fortfarande nästan hälften av svenska folket inte låtit sig övertygas om att dagens beslut är det bästa för vårt land. Förr eller senare brukar den typen av diskrepans ha sitt pris. Demokratins draksådd? […]

Från och med nu är dock allt detta gårdagens nyheter. Från och med nu lever vi i en ny framtid. Det finns inget som säger att svenska politiker om ett år inte också kan vara ”trygga i sitt beslut” att tillåta Natobaser på Gotland eller att gå med på utpostering av kärnvapen i Norden. De senaste tre månaderna visar att inget kan uteslutas när den kortsiktiga rädslan kortsluter det långsiktiga förnuftet. Läs artikel