I norska och svenska vatten

Ubåtsfrågor i Norge och Sverige var temat för ett samtal mellan flaggkommendör (motsvarar flottiljamiral i Sverige) Jacob Børresen och ambassadör Mathias Mossberg (huvudsekreterare i 2001 års ubåtsutredning och författare till boken I mörka vatten; 2:a uppl., Karneval förlag, 2016) på ABF-huset i Stockholm den 31 maj. Vi återger här deras inledande konversation.