I nordområdediplomatiet jobbes det iherdig rundt framtiden til Arktisk råd, highnorthnews.com

Norge vil etter planen overta formannskapet i Arktisk råd fra Russland den 11. mai 2023. Det uttalte statssekretær Eivind Vad Petersson (Ap) i Utenriksdepartementet under Nansens nordområdeseminar på Fridtjof Nansens Institutt torsdag denne uken.

Russland har i den anledning invitert til et ministermøte i Sibir. Selv om verken utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) eller statssekretær Petersson kommer til å delta fra politisk ledelse, jobbes det nå iherdig i Utenriksdepartementet for en ryddig overlevering av formannskapet – og for å bevare rådet som det viktigste internasjonale forumet i Arktis.

Som en følge av Russlands invasjon av Ukraina ble aktiviteten i Arktisk råd satt på pause i mars. I sommer ble imidlertid prosjektaktiviteter uten russisk deltakelse gjenopptatt i arbeidsgruppene. […]

– Nå er det en utenrikspolitisk hovedoppgave for Norge å sørge for å bevare Arktisk råd som det viktigste internasjonale forumet for håndtering av arktiske spørsmål. Dette krever nå et intensivt nordområdediplomati, poengterer statssekretæren. Läs artikel