Hot i informationsomgivningen tema för en gemensam övning i Finland och Sverige, valtioneuvosto.fi

För myndigheterna i Finland och Sverige ordnas i november en övning som fokuserar på informationspåverkan. Temat för övningen är bemötande av hot av nya slag i informationsomgivningen. Syftet med övningen är att utveckla samarbetet och samordningen mellan länderna samt att utbilda tjänstemän så att de kan upptäcka och bemöta informationspåverkan. Läs pressmeddelande