Hot, hjälp, intressen – inte bara ord! Per Blomquist, sla.se

Två krigsmakter är nu positionerade öster om Östersjön med kärnvapen. Det blir inget krig. Det skulle leda till ett världsomfattande självmord, menar diplomatin. Jag instämmer. Men båda dessa makter har militärt intresse av det nordiska området. Därför behöver Sverige ett försvar för fred.

Efter andra världskriget genomarbetade ÖB Helge Jung ett seriöst militärstrategiskt bedömande. Han konstaterade att om någon anföll Sverige – Väst eller Öst – skulle ingen av stormakterna tillåta den andra att militärt behärska Sverige. Militära intressen styrde stormakterna. Rop på hjälp är politiskt naivt.

USA deklarerade efter andra världskriget om Norden: ”Nice to have”. På 1960-talet hette det: ”Necessery to have”. Idag vill USA näst intill tvinga Sverige att rätta sig efter USA:s säkerhetspolitik.

Ett av medborgarna neutralt försvarat svenskt markterritorium är en stark framtida fredsfaktor i Norden för Europa!

När mina vänner i USA tillfrågas om USA:s förhållande till Norden blir svaret tydligt: Försvara er själva! USA följer sina intressen – i givet läge. Läs artikel