Grönt ljus för svensk krigsmateriel till Turkiet, gp.se

Inspektionen för strategiska produkter (ISP) ger åter tillstånd för export av krigsmateriel till Turkiet, efter tre års stopp.
Det är en direkt effekt av Sveriges ansökan om medlemskap i Nato.

ISP framhåller också, i ett pressmeddelande, att det tillstånd som nu givits gäller följdleveranser i kategorin övrigt krigsmateriel. Det handlar om elektronisk utrustning, programvara och tekniskt bistånd. Läs artikel