Fortsatt säkerhetsdebatt i Norge: artikel 5 i Nato-fördraget, Kjetil Stormark skriver på sajten aldrimer.no

I Norge står inte Nato-medlemskapet under diskussion. Men frågan är hur mycket det är värt i praktiken. Det finns en vetorätt vid Nato-insatser, och varje medlemsland beslutar självt om i vilken grad det vill delta i solidariska insatser. I den här artikeln uttalar sig flera sakkunniga:

Atlanterhavspaktens artikkel 5 forutsetter at et angrep mot ett av NATOs medlemsland skal utløse et kollektivt forsvar fra hele alliansen. Men så enkelt er det ikke i virkeligheten, fastslår forsvarseksperter. Det er nemlig ikke sikkert at et medlemsland i NATO som er under militært angrep, får militær hjelp i det hele tatt.

Läs mer: https://www.aldrimer.no/nato-traktaten-gir-ingen-garantier/