Försvarsmakten tränar krishantering med nio JEF-länder, forsvarsmakten.se

En kritisk situation har uppstått i Arktis och en mängd länder måste snabbt samarbeta för att ta sig an hoten. Det är ett av scenarierna för stabsövningen Joint Protector som just nu genomförs i Danmark.[…]

Joint Protector-övningen har planerats sedan länge. Förra året höll JEF en liknande övning i Sverige. JEF-samarbetet stöder Nato och fokuserar på säkerhetsläget i Östersjöregionen, Nordatlanten och området norr om polcirkeln.

De länder som deltar i årets övning är Danmark, Storbritannien, Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Nederländerna. Övningen pågår mellan 31 oktober och 12 november. Läs pressmeddelande