Försvarsmakten förordar luftvärnssystemet Patriot, forsvarsmakten.se

Försvarsmakten har inför beslutet genomfört en militärstrategisk analys av hotbild, kravställning, ekonomi, leveranssäkerhet, vidmakthållande samt prioriteringar och ambitioner avseende internationellt samarbete. Mot denna bakgrund har Försvarsmakten förordat att en offert inhämtas från USA.
– Patriot har idag många användare. Detta ger goda förutsättningar till internationell samverkan med USA och andra länder och vi kan dela framtida utvecklingskostnader. Det är ett beprövat och färdigutvecklat system som lever upp till våra höga krav på operativ förmåga och leveranssäkerhet, säger arméchef Karl Engelbrektson.

Dagens regeringsbeslut är ett steg på vägen mot den största förstärkningen av svenskt luftvärn på ett halvsekel.
– Omvärldsutvecklingen visar att tillgång till luftvärn med medellång räckvidd är väsentligt för Sveriges säkerhet. Vi måste ha förmågan att kunna möta angrepp med taktiska ballistiska missiler och bekämpa ett stort antal mål samtidigt, inklusive stridsflyg, säger Karl Engelbrektso. Läs pressmeddelande

FMV skriver om beslutet: Affären är beräknad till drygt 10 miljarder kronor.

FMV kommer att överlämna ett så kallat Letter of Request for a government-to-government Letter of Offer and Acceptance till amerikanska ambassaden. Därmed är en process igångsatt som resulterar i att Sverige får en detaljerad offert.

– Det som händer nu närmast är att FMV startar samtal med våra amerikanska motparter och väntar in deras offert. Eftersom detta av USA klassificeras som så kallat Foreign Military Sales (FMS) av känslig materiel, så kommer också affären att notifieras i den amerikanska kongressen, säger Joakim Lewin, FMV.

– Vi har en ganska utmanande tidsplan. Samtidigt är det viktigt att ta den tid som behövs, så alla detaljer kring teknik, prestanda, tid och kostnader blir rätt. Det här är en omfattande investering i det svenska försvaret samt början på ett långsiktigt samarbete mellan Sverige och USA inom luftvärnsområdet, där våra diskussioner inte ens har börjat, avslutar Joakim Lewin. Läs pressmeddelande