Forsvarets langtidsplan til ompuss, vg.no

Karsten Friis, forsker NUPI, Ulf Sverdrup , leder NUPI

Stortinget har sendt forslaget til ny langtidsplan for forsvarssektoren i retur til regjeringen. Dette er uvanlig. «Ompuss» heter det på rekruttskolen dersom våpenet ikke er tilfredsstillende pusset og klargjort. Denne gangen har regjeringen fått beskjed om ompuss. Opposisjonen krever mer konkrete og umiddelbare forslag til styrking av Forsvaret.

Den underliggende årsaken er at det er et avvik mellom regjeringens beskrivelse av den sikkerhetspolitiske situasjonen og de tiltak som tenkes satt inn for å håndtere situasjonen. […]

Behovet for å styrke vår nasjonale forsvarsevne er åpenbar, men med denne planen var det ganske sannsynlig at Norge ville øke avhengigheten av allierte. Økt avhengighet av allierte ville skjedd i en tid med raske endringer i den geopolitiske situasjonen og mer spenning i de transatlantiske relasjonene.

Også vi i Norge må legge til grunn at USAs langsiktige strategiske interesser primært er rettet mot Kina, og at USA i større grad ønsker å redusere sitt nærvær i Midtøsten og i Europas nærområder. Slik vi ser det, ønsker og forventer USA at europeiske land skal ha og ta mer ansvar ved håndteringen av regionale sikkerhetsutfordringer. […]

Samtidig, rundt 63 prosent svarte at de hadde et positivt syn på NATO. Få er negative. Men det er en bekymring at oppslutningen i andre land er fallende i viktige land som Frankrike og Tyskland. Undersøkelser viser også at i mange europeiske NATO land mener et flertall at sitt land ikke skal bistå et annet NATO-land dersom det har en alvorlig militær konflikt med for eksempel Russland. Läs artikel