Forslag om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA i norsk rett på offentlig høring,regjeringen.no

Norge undertegnet i Oslo 16. april 2021 en folkerettslig bindende tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA («Supplementary Defense Cooperation Agreement» (SDCA)), i henhold til kongelig resolusjon av samme dato. USA undertegnet avtalen i Washington D.C. 31. mars 2021. Tilleggsavtalen etablerer et oppdatert rammeverk for amerikansk militær tilstedeværelse på norsk territorium.

Avtalen vurderes som en sak av «særlig stor viktighet», slik at Stortingets samtykke er nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 annet ledd. På grunn av dette vil regjeringen i løpet av våren 2022 legge fram en Prop. S om samtykke til inngåelse av avtalen, så vel som en Prop. L med nødvendige lovendringer. Gjennomføring av avtalen i norsk rett krever lov- og forskriftsendringer. Lovendringene foreslås samlet i lov om gjennomføring av tilleggsavtale om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA av 16. april 2021. I tillegg foreslås det endring i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift. Läs om avtalet