Förmågan att bekämpa pansarfordon stärks, forsvarsmakten.se

Armén får tillbaka en av sina trotjänare. Pansarvärnsrobot 56 Bill återanskaffas med omgående leverans från Försvarets materielverk, FMV. En ny spränggranat till granatgevären kommer också att levereras 2023. Detta är ett led i arbetet med att stärka förmågan att försvara Sverige. […]

Robot 56 Bill, eller Bofors infantry light and lethal antitank missile, är en pansarvärnsrobot med medellång räckvidd utvecklad av Bofors. Roboten infördes i Försvarsmakten 1988, men slutade användas 2013. Nu återinförs den. Läs pressmeddelande