Fördjupat samarbete planeras med Finland, blt.se

[…] Just nu pågår ett koordinerat arbete mellan den svenska och finska sidan för att ta fram ett avtalsförslag.

– Jag räknar att vi ska ha någon form av avtalsupplägg klart till hösten, säger Hultqvist.

När ett avtal finns färdigt ska det att läggas fram som en regeringsproposition i riksdagen innan det kan träda i kraft.

– Tidsplanering för proposition och ikraftträdande kommer jag att presentera i ett senare läge.

Något liknande avtal finns inte med någon annan nation tidigare. Däremot har Sverige ett värdlandsstödsavtal sedan tidigare med Nato. Såväl Finland som Sverige är alliansfria nationer. Och alliansfriheten är inget som utmanas av ett värdlandsavtal, poängterar Hultqvist.

– Det handlar inte om ett avtal om ömsesidiga försvarsförpliktelser, utan ett avtal som aktiveras i händelse att vi fattar ett beslut i respektive land att ge varandra stöd och hjälp i en speciell situation. Läs artikel