För exakt ett år sedan lovade Putin och Xi att säkerställa ”fred, stabilitet och hållbar utveckling över hela världen” – hur tänkte de då? svenska.yle.fi

När deklarationen publicerades fick det störst uppmärksamhet för att Kina tydligt stöder Rysslands krav på att Nato inte ska anta nya medlemmar. Samtidigt ger Ryssland, igen, sitt stöd för ”ett Kina-principen”, det vill säga att Taiwan redan utgör en del av Kina. USA beskylls dessutom för att destabilisera internationell politik.

Ukraina nämns inte i dokumentet, trots att Rysslands hot mot Ukraina redan i flera veckor hade dominerat utrikesnyheterna globalt. […]

Som stormakter med permanent representation i FN:s säkerhetsråd säger Kina och Ryssland att de har ett moraliskt ansvar att försvara FN:s centrala roll i den rådande världsordningen.

”Parterna har för avsikt att starkt upprätthålla resultatet av andra världskriget och den existerande världsordningen efter kriget, försvara FN:s auktoritet och rättvisa i internationella förbindelser.”

”Resultatet av andra världskriget” är en avgörande referensram.

För Rysslands del kan det här tolkas som fria händer i Ukraina. Ingenting i texten säger att kriget är nära förestående, men tajmingen av de två presidenternas möte gör det. I det skedet hade USA och Nato redan i flera veckor sagt att de har underrättelseuppgifter som tyder på en fullskalig invasion. Anledningen till att hela EU, inklusive de nordiska och baltiska länderna, ignorerade varningarna har förklarats med dåligt förtroende för USA. Läs artikel