För ett uthålligt starkt fredsbevarande försvar och militär alliansfrihet, Rolf Andersson, Anders Björnsson och Lars-Gunnar Liljestrand

Ledande politiker har drivit det svenska försvaret ned i ett bottenläge. Denna destruktiva linje har inneburit att Sverige rustat ned i en omfattning som saknar motstycke. Utgivarna av alliansfriheten.se ger här sin syn på hur en hållbar framtida försvarsstrategi bör utformas. Läs hela artikeln som PDF: Om-forsvarspolitik-24-07-2015