FOI gör världen säkrare, foi.se

[…] Sedan flera år tillbaka utvecklar FOI:s forskare system till CTBTO, den organisation som ska övervaka att det globala provstopps¬avtalet efterlevs.

– Systemet kallas för SAUNA och vi är nu uppe i den tredje generationen. De finns placerade på hälften av de 40-tal platser runt om i världen som mäter ädelgas och ingår i det globala mätsystem som CTBTO driver, säger Mattias Aldener.

Dygnet runt kontrolleras inte bara halten av radioaktivt xenon i atmosfären utan även partikell prover tas, liksom mätningar av seismo¬logiska och hydroakustiska signaler samt infraljud för att avslöja kärnvapen¬prover. Resultaten skickas automatiskt till CTBTO i Wien som sedan vidarebefordrar informationen till de länder som undertecknat avtalet.

Den svenska spetstekniken är mycket en viktig pusselbit systemet.

– Vi är världsledande inom mätning och analys av xenon, orsaken är att vi arbetat länge inom området och koncentrerat oss på tillförlitliga system, säger Mattias Aldener. Läs artikel