Finnmark skal og kan forsvares, forsvarsforeningen.no

Krigen i Ukraina illustrerer at en forsvarer i Finnmark har mange gode kort på hånden, mener oberst Tomas Beck, sjef for Finnmark landforsvar.

Han viser blant annet til den 64 km lange forsyningskolonnen nord for Kyiv som sto bom fast i flere dager, og minner om at det er 145 km fra den norsk-russiske grensen ved Storskog til nærmeste hindring, Tana bru, og til sammen 400 km langs vei fra grensen til Lakselv og Banak flyplass. − For en motstander vil det være krevende å føre fram forsyninger langs en slik akse. Det er selvsagt fullt ut mulig å angripe forsyningskolonner både i flanken og fra luften, sier Beck, som holdt et inspirerende foredrag da Alta Forsvarsforening ble gjenopprettet

Enkelte mener at det kreves minst tre ­norske brigader for å kunne forsvare ­Finnmark, slik blant annet Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har påpekt. Når vi spør oberst Beck om dette etter fore­draget, sier han. − Med en mindre norsk styrke i Porsanger har vi i dag i betydelig grad påvirket motstanderens kost-nytte-vurdering. Det er ikke lenger et maktvakuum i Finnmark.

For noen år siden kunne en russisk helikopteravdeling ha landet enten på Banak flyplass i Lakselv, som har en 3000 meter lang rullebane, eller i Alta, ikke ulikt det russerne prøvde på i krigens første fase utenfor Kyiv i Ukraina. Planen var som kjent å ta flyplassen med helikopter-styrker og så lande med større transportfly etter at flyplassen var sikret.

For noen år siden kunne de gjort dette i Finnmark uten å møte motstand. Så kunne russerne sagt: Vi stopper her og så spilt ­ballen over til Norge og NATO, som da var blitt stilt overfor et fullbyrdet faktum. Läs artikel