Finland vakar över nygamla hot, gp.se

[…] Bjässen i öster har i århundraden varit ett högst påtagligt säkerhetshot för Finland. Det gör att även det traditionella försvaret är högprioriterat. Gränsen mot Ryssland är 130 mil lång. Händelserna på Krim och i östra Ukraina är inget som avfärdas.– Andra länder i västvärlden och även EU har ändrat uppgifterna för sina försvar, men inte vi. Vårt första uppdrag är att försvara Finlands territorium, fastslår den finländska försvarsmaktens planeringschef, brigadgeneral Vesa Virtanen. Han hymlar inte om vad Finlands värnpliktiga utbildas till. Finland kan mobilisera 280 000 soldater – fler än vad de övriga nordiska länderna klarar av tillsammans.– Vi är som en igelkott. Det är ett litet djur, men björnen äter inte igelkotten för den har något som skyddar den. Och angriper den så ska det kosta mer än det smakar, säger Virtanen. […]

Hela samhället ingår i försvarsplanerna, där stor vikt läggs på civilförsvaret och samarbetet mellan olika myndigheter. Kustbevakning, polis, brandkår och militär finns alla med när de inresta Brysselkorrespondenterna får ta en kort tur i Helsingfors hamn för att åskådliggöra hur alla arbetar tillsammans.– Det nationella försvaret är allas uppgift i Finland, säger Vesa Virtanen stolt. Läs artikel