Finland och Sverige undertecknar ett samförståndsavtal om värdlandsstöd, valtioneuvosto.fi

Finlands och Sveriges försvarsministrar undertecknar den 7 juni 2022 i Reykjavik ett samförståndsavtal om värdlandsstöd. Samförståndsavtalet stärker Finlands och Sveriges försvar och fördjupar det bilaterala samarbetet mellan länderna i alla säkerhetssituationer, skapar förutsättningar för ett operativt samarbete i fredstid och gör det smidigare att avtala om värdlandsstödet i fråga om övningsverksamhet.

Med värdlandsstöd (Host Nation Support) avses separat överenskomna åtgärder som värdlandet vidtar för att stödja verksamhetsförutsättningarna för en annan stats trupper. Värdlandsstöd ska tillhandahållas i alla säkerhetssituationer. Värdlandsstöd ges och tas emot till exempel vid alla internationella övningar i Finland och utomlands samt vid militär krishantering.

För Finlands del är skapandet av förutsättningar att effektivt ta emot militärt bistånd ett viktigt mål när det gäller den praktiska kapacitetsuppbyggnaden kring värdlandsstödet.

Det rådande säkerhetsläget har snabbat upp utvecklingen av värdlandsstödsarrangemangen mellan Finland och Sverige under 2022 som ett led i det fördjupade försvarssamarbetet mellan Finland och Sverige. Läs pressmeddelande