Finland genomför inspektion i Vitryssland, puolustusvoimat.fi

Finland utför i enlighet med Wienfördragen 2011 en inspektion för tillit och säkerhet, i Vitryssland 1 – 4 april 2019.[…]

Målsättningen med inspektionen är att bland annat konstatera att det inom de områden som beordrats inspektion inte pågår sådan militär aktivitet som enligt Wienfördraget bör ha rapporterats om på förhand, att Vitrysslands uppgifter till OSSE om granskningsområdet stämmer, samt att utbilda den egna rustningskontrollpersonalen och påvisa den finska rustningskontrollverksamhets multinationalitet och neutralitet. Läs  pressmeddelande