Eftertankens kranka blekhet, Aftonbladet

Per Gahrton

Den påstått humanitära interventionen i Libyen 2011 har varken lett till fred eller demokrati, utan till blodigt kaos. Det erkänns i dag av de flesta, utom de västmakter som övertolkade ett FN-beslut om flygförbudszon, som klartecken till militärattack (som även Sverige medverkade i).

En som nu offentligt redovisar sin ”ågren” är folkrättsjuristen Richard Falk som i egenskap av medlem i den Oberoende Internationella kommissionen om Kosovo, påverkad av massakern i Srebrenica, myntade begreppet ”olagligt, men legitimt”, ett begrepp som öppnat slussarna för militärinterventioner utan folkrättsligt stöd. Nu gör han avbön och erkänner att han blir sömnlös när han inser att han skapat ett ”Sesam öppna dig för brott mot FN-stadgan” (Third World Resurgence nr 328).

Inrikespolitiskt brukar det anses självklart att ingen någonsin får ta lagen i egna händer, hur behjärtansvärt ändamålet än kan tyckas. FN-stadgan bygger på den rättsprincipen. Men internationellt tas lagen allt oftare i egna händer (Syrien, Ukraina), reellt av maktpolitiska skäl, men rättfärdigat av Falks ödesdigra formulering.

Fler än upphovsmannen borde drabbas av eftertankens kranka blekhet, om inte drömmen om en folkrättsbaserad värld skall kollapsa helt. Läs artikel