Diplomatveteranen Klaus Törnudd säger bestämt nej till Nato: ”Vi skulle förvandlas till en frontlinjestat för Ryssland”, svenska.yle.fi

Rysslands stegrande aggressivitet bottnar i olika uppfattningar om verkligheten. Det är grundproblemet i all internationell politik, säger ambassadören Klaus Törnudd som iakttagit världspolitiken i över 60 år.

Hotet om ett krig hänger över Ukraina och västmakterna håller andan. Men toppdiplomaten Klaus Törnudd har svårt att tro på ett öppet krig i Europa.

– Det passar överhuvudtaget inte ihop med världsläget just nu. Dessutom skulle det vara ett klart brott mot folkrätten. Ett storskaligt krig med moderna vapen är en fruktansvärd tanke, säger Törnudd. […]

Det spända läget i Ukraina har än en gång hettat upp diskussionen om Nato. Bland annat samhällsdebattören Risto E.J. Penttilä förespråkade ett finländskt Natomedlemskap i ett tidigare avsnitt av Daniel Olin.

Men i Klaus Törnudds öron låter det inte som en bra idé. Finland är inte utsatt för ett sådant krigshot att man skulle behöva höja tröskeln för ett eventuellt angrepp, säger han.

För övrigt skulle inte ett Natomedlemskap höja den tröskeln.

– Det skulle ändå vara Finlands sak att själv försvara sitt eget område. Natos insatser skulle inte vara särskilt märkliga, kanske bara några flyg. Inte skulle några stora marktrupper ställa upp.

Varför tror du det? I artikel 5 lovar ju Nato ett kollektivt försvar.

– Varifrån skulle de trupperna komma? Inte har Nato några sådana trupper i Europa som de plötsligt skulle skicka hit. Hur och när skulle de hinna hit?

– Vi skulle bara förvandlas till ett irritationsmoment och en frontlinjestat för Ryssland. Det tycker jag är ganska onödigt. Läs intervjun