Diplomatiska noter skickade till signatärmakterna, nyan.ax

Utrikesministeriet har skickat diplomatiska noter till signatärmakterna till 1921-års konvention om Ålands icke-befästande och neutralisering och 1940-års fördrag om Åland via signatärmakternas ambassader.

I noterna konstateras att Finlands Nato-medlemskap inte står i konflikt med de internationella åtaganden om demilitariseringen och neutraliseringen som Finland är förbundna av.

-Det är utmärkt att utrikesministeriet åter igen, den här gången genom diplomatiska noter, bekräftar att demilitariseringen och neutraliseringen fortsättningsvis gäller. Jag är mycket nöjd över det nära samarbetet vi har haft med Republikens President Sauli Niinistö och med utrikesminister Pekka Haavisto när det kommer till att bekräfta demilitariseringens och neutraliseringens fortsatta giltighet och betydelse, säger lantrådet Veronica Thörnroos i ett pressmeddelande från landskapet om noterna. Läs artikel

Anm: Signatärmakterna är Finland, Sverige, Estland, Lettland, Polen, Tyskland, Danmark, Storbritannien (och Irland), Frankrike samt Italien. (Wikipedia)

År 1940 undertecknades också ett avtal mellan Finland och Sovjetunionen om Åland. (https://kkrva.se/aland-en-traknut/)

Utgivarna