Diplomat forventer russiske mottiltak ved svensk og finsk Nato-medlemskap,

– Jeg er veldig engstelig for at vi ser for enkelt på dette, sa Kai Eide til Helgemorgen på P2 og NRK1. Eide er en erfaren diplomat og styreleder i Norsk-svensk handelskammer.

Etter at saken ble publisert presiserer Eide ovenfor NRK at han forventer flere russiske mottiltak ved svensk og finsk Nato-medlemskap.

– Vi vet ikke hvordan dette kommer til å berøre oss. Vi må være oppmerksom på at det ligger et perspektiv her som er ganske farlig. […]

Svenskene ser mot Østersjøen, finnene ser mot sin 1300 km lange grense til Russland og Norge ser mot nordområdene, sier han.

– Vi sier som vi gjerne ofte gjør: Norge skal spille en lederrolle, men jeg leser i svenske medier at Sverige nå må spille en lederrolle. […]

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) ser flere fordeler med et samlet Norden i Nato. Likevel er han ikke uenig med Eide.

– Norge og Danmark har ikke i alle sammenhenger tenkt det samme. Vi må være forberedt på at det reiser noen nye problemstillinger og diskusjoner.

Gram mener at en svensk og finsk søknad inn i Nato er positivt for et samlet Norden. Han vil at Norge skal ha en lederrolle i det nordiske arbeidet i Nato.

– Vi får en felles nordisk stemme som blir tyngre i alliansesamarbeid og vi kan se hele Norden i en sammenheng i forsvarsplanleggingen. […]

Matlary er enig med forsvarsministeren og sier at det er naturlig at Norge tar en lederrolle blant de nordiske landene i Nato.

– Det er viktig at Norge nå kjenner sin besøkelsestid. Det er vi som har erfaringer med arktisk og nordområdene innenfor Nato. Läs artikel