De konservativa måste ha en fredspolitik, sla.se

Per Blomquist, ledamot i Krigsvetenskapsakademien

Det gäller att ta vara på klokheten och omdömet i alliansfriheten.se, där en verklig debatt tillåts. Den 27/2 (Svenska Dagbladet) redovisar Rolf Gustavsson sin syn på sanktioner från EU mot Ryssland.

Han menar att de sanktioner som EU:s utrikesministrar nyligen enades om sannolikt endast leder till restriktioner mot Putins hantlangare och är alltför tafatta. Ja, man kan hålla med Gustavsson om att umgänget med Ryssland kräver en strategi. För att bestraffa Ryssland krävs grövre insatser, menar Gustavsson. Jag delar inte den uppfattningen, ty som det militärstrategiska läget ser ut i Nordeuropa bör detta låsta läge lösas med politik och diplomati och inte med hot om krig.

Ledarredaktören P M Nilsson i Dagens Industri tycks klokt företräda denna linje. Öka det fredliga umgänget med Ryssland både tekniskt och kulturellt, förespråkas i DI:s artiklar. […]

I Europa finns två stormakter, Ryssland och Tyskland. Mellan dessa länder finns angelägna handelsförbindelser. Den långsiktiga energiförsörjningen står högt på dagordningen. Rörledning två i Östersjön är nästan färdig. Detta kan för Sverige och Europa vara en stark fredsangelägenhet. USA vill hindra Ryssland från att bygga färdigt. Återigen pengarna! Nu med USA som spelare. Läs artikel