Därför är förstärkningen på Gotland ingen beredskapshöjning, forsvarsmakten.se

Truppförflyttningarna och patrulleringen på Gotland var i varje fall ingen beredskapshöjning. Det var inte ens någon förändring av verksamheten. Om något var det en anpassning av den grundberedskap Försvarsmakten alltid har i fredstid.

Försvarsmaktens beredskapssystem utgår från tre situationer som samhället kan befinna sig i: normalläge, säkerhetspolitisk kris och väpnat angrepp.

I de två förstnämnda har Försvarsmakten grundberedskap. Höjd beredskap, vid risk för eller vid väpnat angrepp, kräver ett regeringsbeslut. Läs pressmeddelande