CNN ställde en svår fråga till Niinistö: Sålde Finland sina värden med avtalet med Turkiet? mtvuutiset.fi

Googleöversatt.

President Sauli Niinistö hamnade i ett trångt läge när han i en videointervju med CNN förhördes om Nato-ansökan och Turkiets krav mot Finland .

Reportern Christiane Amanpour frågade Niinistö hur svår Finlands väg till NATO-medlemskap kommer att bli. Amanpour var särskilt intresserad av tvisterna mellan Finland, Sverige och Turkiet, som har bromsat inledningen av medlemskapsförhandlingarna.

– Tror du att du inte behövde ge upp dina värderingar för att Turkiet skulle ge sitt godkännande till Finlands Nato-ansökan, frågade Amanpour Niinistö i en intervju. […]

Niinistö svarade Amanpour att han inte tror att Finland har behövt ge upp sina värderingar inför Turkiet. Enligt honom lovade Finland Turkiet två saker.

– Den ena är relaterad till terrorlagstiftningen. Vi har just reformerat vår egen lagstiftning, men om vi var tvungna att uppdatera våra lagar enligt Natos standarder skulle vi kunna göra det.

– En annan sak som utlovats gäller utlämning av terrorister. Vi lovade att följa europeiska konventioner i dessa frågor. Vi har redan gjort det tidigare, så att hålla samma linje i framtiden kommer inte att vara svårt.

Reportern Amanpour konstaterade att Finland med andra ord inte gav efter för Turkiets krav utan i stället förbundit sig att följa Nato- och EU-lagstiftningen.

Turkiet fick i alla fall sitt budskap till resten av Nato att det finns ett allvarligt hot om terrorism i landet, uppskattade president Niinistö i slutet av videointervjun. Läs intervjun