Christian Tybring-Gjedde om obligatorisk førstegangstjeneste: – Vil være en veldig stor reform, abcnyheter.no

Mandag publiserte ABC Nyheter en fersk spørreundersøkelse hvor det kom frem at 55 prosent ønsker at flertallet gjennomfører førstegangtjeneste.

I overkant av 1000 personer svarte på følgende spørsmål:

«En rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt fastslår at Norge mangler forsvarsevne ved et eventuelt angrep fra Russland. Bør Norge gjeninnføre verneplikten som den var, slik at de fleste må gjennomføre førstegangstjeneste?»

Christian Tybring-Gjedde, utenrikspolitisk talsmann (Frp), understreker at han i flere år har engasjert seg i spørsmålet om obligatorisk førstegangstjeneste.

– Jeg ser dette ut ifra flere perspektiver. Forsvarssjefen har uttalt at han trenger flere soldater, men langt viktigere er at førstegangstjeneste vil være det fremste tiltaket vi som samfunn kan bruke for å skape samhold og fellesskap. En felles oppgave for å forsvare vårt demokrati, våre frihetsverdier og vårt land, sier han til ABC Nyheter. Läs artikel