Centerpartiet

Internationellt samarbete

Kärnan i Sveriges säkerhetspolitik är den militära alliansfriheten. Vi vill att den ska ligga fast, åtminstone tills vidare. Då säkerheten i världen omkring oss förändras snabbare än förut kan nya tider kräva nya medel.

Samarbeten med andra blir allt viktigare. Det handlar om beredskap för insatser, teknisk utveckling och allt mer avancerade vapensystem. Tillsammans med begränsade resurser gör det att samarbeten med de andra nordiska länderna, men också EU, behöver utvecklas ännu mer.

Sverige är med i ett samarbete som Nato ansvarar för, ”Partnerskap för fred”. Där är ett stort antal länder från Europa med tillsammans med länder från före detta Sovjetunionen och man samordnar och byter information med Nato. För att det svenska försvarets kompetens och förmåga ska vara på en fortsatt hög nivå är det viktigt att vi deltar i internationella samarbeten och övningar.

Förändringar i samarbetet med Nato förtjänar en seriös debatt. Vi tycker att Sveriges militära samarbete med Norden, de baltiska länderna, EU och Nato behöver utvärderas. Det är en åsikt vi haft under lång tid och vi välkomnar att en sådan utredning nu tillsatts. (Vår politik, c:s  hemsida 2014)