Carl Bildt om EU – Kina, carlbildt.wordpress.com

[…] Alldeles bortom medias intresse har det i dagarna varit viktigt toppmöte mellan EU och Kina i Peking, och det följs i dag av ett liknande med Japan i Tokyo.

På det senare undertecknas nu ett nytt och viktigt frihandelsavtal mellan EU och Japan – tillsammans svarar de för omkring 30% av den globala handeln. Det handlar faktiskt om det största bilaterala frihandelsavtalet någonsin.

Så där Trump just nu underminerar den globala ordningen genom handelskrig och allmänt politiskt tumult arbetar EU för att bevara och om möjligt stärka den. Läs blogginlägg