Biträdande generalsekreterare: Finland kan ta en ledande roll när det gäller att utveckla motståndskraften i Nato, hs.fi

Googleöversatt

Finland och Sverige kan spela en roll i den militära alliansen Nato, särskilt i utvecklingen av samhällenas motståndskraft och civila beredskap, säger Jörg See , Natos biträdande generalsekreterare för försvarspolitik och strategisk planering .

See talade i ämnet vid finlandssvenska Hanakäräj som hölls i Esbo på tisdagen. Han berömde Finland och Sverige för att de är föredömliga när det gäller att upprätthålla samhällets motståndskraft. ”Jag tror att Sverige och Finland kan ta en ledande roll i det”, sa See. […]

Enligt See håller vi just nu på att definiera vad som förväntas av Finland och Sverige när länderna blir fullvärdiga medlemmar i Nato. Se påminns om att NATO-medlemskap också medför skyldigheter för länder. Medlemsländerna måste försvara inte bara sitt eget territorium, utan även resten av unionen på ett ömsesidigt överenskommet sätt.

”Vi definierar vad som är en rättvis andel och en rimlig utmaning”, säger See.

Se uppgav att Natos internationella stab, där han är medlem, har haft ett nära samarbete med Finland och Sverige sedan sommaren. Läs artikel