Befälhavaren för försvarsmakten Kivinen ser att plötsliga vändningar är möjliga i Ryssland i framtiden, sss.fi

Google-översatt

[…] Enligt Kivinen finns det många öppna frågor relaterade till Rysslands utveckling i framtiden.

– Jag skulle säga att att dra slutsatser om Rysslands interna utveckling utifrån västerländsk tankelogik kan vara allvarligt missvisande. Speciellt i det här läget, när landet är i krig i Ukraina, säger Kivinen i en intervju med STT på Kaarti-kasernen i Helsingfors.

– Oförutsedda händelser och plötsliga vändningar är möjliga i framtiden. Tillsammans med andra myndigheter bevakar vi situationen hela tiden, och vi har förståelse för vad som händer i närområdena.

Kivinen betonar att det är viktigt att fortsätta stödja Ukraina. Kriget går in i en känslig fas, när Ukraina efter vinterns mer statiska fas har inlett sin motoffensiv för att befria de ockuperade områdena. […]Finland skiljer sig från ett typiskt Nato-land med sitt värnplikts- och reservsystem. Finlands system är inte utformat för att ett betydande antal personer utanför Finlands gränser ska kunna delta i snabba operationer, vilket kan bli nödvändigt inom Nato.

Ska vi då testa beredskapen i Finland genom att kalla en mycket stor grupp, till exempel storleken på en division, för repetitionsövningar med relativt kort varsel?

Kivinen påpekar att inbjudan till repetitionsövningar i den nuvarande lagstiftningen ska skickas till reservister tre månader före övningen, om inte ”ett nödvändigt behov i Finlands säkerhetsmiljö” kräver avvikelse från tidsfristen.

– Utifrån den nuvarande lagstiftningen kan sådana här massiva överraskningsövningar inte genomföras, konstaterar Kivinen. Läs artikel