Atomvåpen-kritikken fra Nato: Frykter at flere skal følge Norge, vg.no

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) måtte ta spørsmål og kritikk fra flere Nato-allierte for Norges nye atomvåpen-linje. Etter møtet sier han at det er bekymring for at andre medlemsland skal følge Norges eksempel.

Støre-regjeringen har altså bestemt seg for å sende observatører til FNs konferanse om atomvåpen-forbudet, foreløpig som eneste Nato-land.

Nato har i flere uttalelser avvist dette sporet og argumentert for at det ikke fremmer nedrustning. USA var det første landet som reagerte på dette punktet i Ap/Sp-regjeringens plattform fra Hurdal og ba om en forklaring fra den nye regjeringen.

Dermed kom også det nye norske synet på dagsorden da Natos forsvarsministere diskuterte alliansens kjernefysiske strategi i den interne «Nuclear Planning Group» fredag formiddag. […]

Overfor VG fastholder Odd Roger Enoksen at den nye regjeringen vil sende observatører til konferansen i Wien i januar, for de som har sluttet seg til atomvåpenforbudet. Läs artikel