Åtgärder för att motverka att terrorismmaterial sprids på nätet, regeringen.se

Tidigare i veckan överlämnade regeringen en proposition till riksdagen som syftar till att ge Polismyndigheten effektivare verktyg för att förhindra att terrorisminnehåll sprids på internet. Lagförslaget kompletterar en EU-förordning på området.

– Regeringens förslag innebär krafttag mot terrorismmaterial på nätet. Det är viktigt att Polismyndigheten har de verktyg som krävs för att på ett effektivt sätt bekämpa terrorism. De krafter i samhället som vill injaga rädsla måste motverkas och lagförslagen är en viktig del i det arbetet, säger justitieminister Gunnar Strömmer. Läs pressmeddelande