Armén skapar divisionsförmåga, forsvarsmakten.se

[…] Arméns stabsövning (ASÖ) – som nyss genomfördes under tio dagar vid Ledningsregementet i Enköping – är varje år en viktig övning för armén. Här övar brigadstaberna förmågan att leda den egna brigaden, i samordning med övriga brigader och alla funktioner. Och från och med nu under ledning av en divisionsstab. […]

– Övningen pekade också på kopplingen in i Nato, som har ett interoperabilitetskrav på sina medlemsländer. I ett arméperspektiv betyder det att länderna ska kunna samordna sina olika vapensystem på ett rimligt sätt, och det måste ske lägst på brigadnivå.

Som av en händelse, för att understryka den internationella dimensionen, gästades övningen av USA-generalen Jeff Broadwater, ställföreträdande chef 5:e armekåren, som har sitt Europahögkvarter i polska Poznan. Läs pressmeddelande