Ålands status som demilitariserat område en motvikt till nedmonterad diplomati och folkrätt, hbl.fi

Simon Holmström, lagtingsledamot (Hållbart initiativ)

[…] Ålands demilitarisering från 1856 är just en sådan lösning. Under Krimkriget använde Storbritannien och Frankrike Åland som bete för att dra ut Sverige-Norge i ett krig mot Ryssland. Som en del i den strävan sprängdes fästningen Bomarsund. Under fredsförhandlingarna ville Storbritannien fortsätta kriget genom att försöka krascha förhandlingarna med ett orimligt krav: att Åland skulle demilitariseras. Snöpligt nog accepterade Ryssland detta efter påtryckningar och oro för att förlänga kriget.

Demilitariseringen blev en fredslösning av misstag.

Beslutet i Ålandsfrågan 1921 var en ytterligare fredslösning. Efter Finlands självständighet ville ålänningarna tillhöra Sverige, vilket applåderades av Sverige, men inte av Finland. Nationernas Förbund beslutade att Åland skulle tillhöra Finland men med en självstyrelse och särskilda garantier för det svenska språket och kulturen. Demilitariseringen kompletterades med neutralisering så att öriket inte heller får befästas under krigstid, dock så att Finland ges rätten att utöva självförsvar av Åland. Ingen blev riktigt nöjd, men det har fungerat än till i dag.

Det är så här diplomati och internationell rätt fungerar. Det blir aldrig som man tänkte från första början. Ingen får som den vill till fullo. Men man lyckas leva med situationen. Och man lyckas utveckla överenskommelserna. Och befästa dem. Och påminna kommande generationer om varför de en gång kom till skott och varför de ännu behövs. […]

Ålands status som demilitariserat och neutraliserat område står som en motvikt till diplomatins och folkrättens nedmontering i vår omvärld. Vi är en fredsprovokatör och ska vara stolta över det. Läs artikel