Russia Terminates Agreement With Finland on Military Evaluation Visits, highnorthnews.com

Russia terminates the agreement with Finland on extra military evaluation visits with effect from Thursday the 1st of June. That is announced by the Finnish Ministry of Foreign Affairs in a press release.

Moscow’s reasoning for the termination is not mentioned, but is likely connected to Finland’s new NATO membership. Following the agreement, Russia has been able to make annual visits of the type in Finland – and Finland has more specifically been able to carry out annual visits to the former Leningrad military district. This currently consists of Western Military District and the Northern Fleet Military District.

Moscow and Helsinki entered into the bilateral agreement in 2000 – as a supplement to the Vienna Document. The latter is an agreement between 57 member states in the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) on trust-building measures in the military field. It is central to conventional arms control. Läs artikel

NATO launches Arctic manoeuvres, vowing to protect newest member Finland, euractiv.com

NATO countries are in the middle of Arctic military manoeuvres, vowing on Tuesday (30 May) to defend their newest member, Finland, which is hosting its first joint NATO exercise since becoming the 31st member of the Western alliance in April.

The addition of Finland doubles the length of the border NATO shares with Russia, which launched a large-scale invasion of another neighbour, Ukraine, in February last year.

Nearly 1,000 allied forces from the United States, Britain and Norway, and also from neighbouring Sweden, joined some 6,500 Finnish troops and some 1,000 vehicles for the Northern Forest exercise, Finland’s biggest modern-time land force drill above the Arctic Circle. Läs artikel

Underlättande av transporter vid mottagande av värdlandsstöd, riksdagen.se

Svar på skriftlig fråga av Mikael Larsson (C) besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)

[…] Sverige deltar i det arbete med militär rörlighet som bedrivs i den Europeiska försvarsbyrån (EDA) och EU:s permanenta strukturerade samarbete (PESCO). Sverige har aktivt sökt medel från EU för finansiering av infrastrukturprojekt. Under 2022 uppgick utbetalningarna till Sverige från EU:s fond för ett sammanlänkat Europa (FSE) till 794 miljoner kronor. […]

Därtill har regeringen beviljat s.k. årstillstånd som underlättar utländska militära enheters tillträde till och transitering genom svenskt territorium, t.ex. i samband med utbildnings- och övningsverksamhet. Beslutet innebär kortare tidsförhållanden och förenklade rutiner vid tillståndsgivning.

Det pågår således ett arbete med att utveckla den militära rörligheten och förmågan till att ge och ta emot militärt stöd samt att möjliggöra för utländska förbands transitering genom svenskt territorium. Rysslands fullskaliga krig mot Ukraina och Sveriges ansökan om medlemskap i Nato har ytterligare understrukit vikten av detta arbete. Läs svaret