Överste Jan Wickbom om Genomförandet av härordningen ”Försvarspolitikens Hårda Kärna”

Översten Jan Wickbom, som vi tidigare refererat till på den här sajten, har i en text på Kungliga Krigsakademiens blogg sammanfattat sin syn på Försvarspolitikens Hårda Kärna: Sverige behöver en försvarsmakt, inte en krigsmakt. De finska erfarenheterna klargör att ett litet, självständigt nordiskt folk visar styrka genom att plikttroget vilja försvara sig uthålligt till varje pris.

Läs merÖverste Jan Wickbom om Genomförandet av härordningen ”Försvarspolitikens Hårda Kärna”

Göran Persson om Nato

F d statsministern Göran Persson intervjuades av Expressen i anslutning till att han talade i Södertälje på 1 maj 2015. Han kom därvid in på frågan om medlemskap i Nato:

Det finns en debatt i Sverige i dag som lyfter fram väldigt enkla lösningar, säger han och tar den säkerhetspolitiska diskussionen som exempel:
– Nu är det Natomedlemskap plötsligt som skulle vara lösningen. Nato är ingen stark organisation längre. Skulle vi börja diskutera ett Natomedlemskap i Sverige så skapar vi ytterligare spänningar i norra Europa utan att vi har ett Nato som är särskilt starkt närvarande i Europa. Vi ska satsa på vårt eget försvar i stället.
Tror du att Stefan Löfven håller på att ändra sig om Nato?
– Nej, det tror jag inte. Men Stefan Löfven representerar 31 procent av Sveriges riksdag. Det är viktigt att förstå.