”Vi vill uttrycka vår oro i Nato-frågan”, barometern.se

[…] Vi ska inte handla panikartat. Vår neutralitet har hjälpt oss att slippa dras in i två världskrig. I svåra frågor har vi sökt svar över folkomröstningar.

Kärnkraftsfrågan, medlemskap i EU, övergång till euro och i äldre tider rusdrycksfrågan. Nog borde en så tung fråga som medlemskap i Nato och övergivande av hävdvunnen neutralitet föranleda en folkomröstning. Neutraliteten är nedärvd i vårt samhälle och grunden till vårt välstånd. En förändring måste föregås av omfattande utredning på samma nivå som görs vid ändring av grundlagen.

Vår sak försämras inte, om man avvaktar med ansökan om medlemskap. Men en ansökan kan få förödande konsekvenser. I ett sådant läge gör man bäst i att ligga lågt. Chansen med Nato står alltid öppen. Det är statsmannaskap att i sårbara situationer ha is i magen och avvakta. Vilka nackdelar skulle det föra med sig? Och vi upprepar: Putin är besatt av tanken att hejda Nato. Läs artikel